Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 91

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

C 51 Overhaling forbudt
§ 91

Inden for tættere bebygget område må C 51 kun anvendes i begrænset omfang.