Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 80

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 80

Undertavle U 3, der angiver tidsmæssig begrænsning af forbud, må ikke anvendes ved tavlerne C 11-21, C 31-43, C 53-59 og C 63-C 92. Skal disse forbud være tidsbegrænsede, skal tavlerne fjernes, tildækkes eller være indrettet således, at tavlerne kun er synlige, når forbuddet er gældende.