Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 55

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme
§ 55

A 73 skal anvendes ved alle jernbaneoverkørsler, der er sikret med bomme.

Stk. 2 Tavlen skal opsættes i begge vejsider på veje med mindst 2 vognbaner.