Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 52

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

A 46,1 Stejl nedkørsel og A 46,2 Stejl stigning
§ 52

Hældningen skal angives i hele procent.