Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 443

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Lokale cykelruter
§ 443

Rutenummeret kan suppleres med eller erstattes af rutens navn i hvid tekst på den blå baggrund eller erstattes af et hvidt logo placeret på samme måde som nummeret i rammen.

Stk. 2 Logoet må ikke kunne forveksles med logoer for andre ruter.

Stk. 3 Afmærkning af en rute med logo, skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Vejdirektoratet.