Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 439

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 439

En cykelrute kan udpeges som national cykelrute, når:

  • 1) ruten er af national betydning, dvs. den går gennem flere landsdele og er mindst 200 km lang,

  • 2) der foreligger en indstilling fra Vejdirektoratets Cykelråd herom,

  • 3) ruten er uden blinde ender, sløjfer og forgreninger, og

  • 4) ruten er tydeligt afmærket - også i byer og ved færgehavne.

Stk. 2 Hel eller delvis ændring af en national cykelrute skal opfylde kravene i stk. 1.