Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 438

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 438

Taktile informationstavler skal placeres i 45 graders vinkel i forhold til vandret.

Stk. 2 Taktile informationstavler skal placeres ca. 1,25 m over gangarealet, målt midt på tavlen.

Stk. 3 Andre informationstavler for handicappede skal placeres 1,25 - 1,60 m over gangarealet.