Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 436

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

Servicevejvisning til handicaptoiletter
§ 436

Der må kun vejvises til handicaptoiletter med servicetavle M 46 WC, hvis:

  • 1) adgangen til toilettet er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i vejreglen »Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed« og

  • 2) toilettet er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i »Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed«. Håndbogen findes på Vejdirektoratets hjemmeside.