Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 429

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Vejvisningsmål
§ 429

Der må kun vejvises for handicappede til bygninger og andre anlæg, der er tilgængelige for handicappede.

Stk. 2 Offentlige færdselsarealer, der er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i vejreglen »Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4, anses som tilgængelige for handicappede. Håndbogen findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 3 Bygninger, der er udformet i overensstemmelse med alment anerkendte funktionskrav som DS/ISO 21542:2012 »Tilgængelighed for alle« (Dansk Standard), eller tilsvarende standard anses som tilgængelige for handicappede.