Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 424

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

Servicevejvisning til kommercielle servicemål
§ 424

Der kan vejvises til døgnåbne skadestuer.

Stk. 2 Servicetavle M 21 Førstehjælp kan anvendes på I Vejvisning og Stedsangivelse på motorveje, J Vognbane- og orienteringstavler på motorveje eller på selvstændige servicetavler.