Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 424

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

rastepladsen.
§ 424

Der kan alene vejvises til særligt egnede overnatningsmål, jf. §§ 425-428, der:

  • 1) ligger nærmere end 1,5 km fra motorvejen,

  • 2) har åbent hele året og

  • 3) kan tilbyde overnatning for individuelle rejsende, eller der kan anvise tilsvarende overnatning.

Stk. 2 Der må kun vejvises, hvis der tillige er en tilkørsel til motorvejen for trafik i den oprindelige færdselsretning.

Stk. 3 Der vejvises på selvstændige servicetavler.

Stk. 4 Der må ikke anvendes tekst i forbindelse med vejvisning til overnatningsmål.

Stk. 5 Køreafstanden måles fra midte af broen, hvor motorvejen skærer det øvrige vejnet, langs den aktuelle rute til indkørslen til overnatningsmålet.