Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 423

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 423

Der kan vejvises til serviceanlæg (tankanlæg, restauranter, information og rasteplads), der ligger på motorvejens sideanlæg.

Stk. 2 Servicetavle M 61 Informationstavle skal anvendes til at angive, at der på rastepladsen findes informationstavle.

Stk. 3 Servicetavle M 61 med tagsymbol må kun anvendes efter samråd med Dansk Turismefremmes Autorisationsordning.

Stk. 4 Der vejvises med servicetavlerne M 24, M 43 og M 61 på én selvstændig undertavle under servicetavle M 34 Rasteplads. På særskilt undertavle kan angives navn på

Stk. 5 Tavlerne må ikke opsættes som portaltavler.