Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 422

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 422

Der kan vejvises med servicetavle M 24 Tankanlæg og lignende og M 43 Restaurant sammen med servicetavle M 15 Transportcenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Anvendelse af M 24 Tankanlæg og lignende kan kun ske såfremt følgende krav er opfyldt:

  • 1) der findes tanke med brændstof til alle almindeligt forekommende motorkøretøjstyper, og

  • 2) der kan købes brændstof hele døgnet.