Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 414

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 414

Servicetavle M 47 Tømning af kemisk toilet må kun anvendes på rastepladser, hvor der er tømningsmuligheder for kemiske toiletter gennem en brønd på pladsen.