14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 392

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§392 Servicetavle M 24 Tankanlæg må kun anvendes, hvis:

  • 1) der findes tanke med brændstof til alle almindeligt forekommende motorkøretøjstyper,

  • 2) der kan købes brændstof hele døgnet, og

  • 3) tankanlægget ikke er umiddelbart synligt fra den vej, som tavlen opsættes ved.

•••

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1, nr. 3, kan dog fraviges, hvor tankanlægget er placeret således, at trafikanterne ser tankanlægget så sent, at de kan forventes at reagere til fare for de øvrige trafikanter.

•••

Stk. 3 Til tankanlæg eller værksted beliggende uden for tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, hvis tankanlægget eller værkstedet er beliggende inden for 1 km fra den rutenummererede vej.

•••
profile photo
Profilside