14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 384

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§384 Servicetavle M 52,2 National seværdighed må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som har en særlig kulturhistorisk, naturmæssig eller oplevelsesmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau.

•••

Stk. 2 Servicevejvisning med M 52,2 National seværdighed må kun ske med Vejdirektoratets godkendelse efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark.

•••

Stk. 3 Seværdigheden eller attraktionen skal opfylde følgende kvalitetskrav:

  • 1) Den skal have en helt særlig kvalitet og oplevelsesværdi, der gør, at den kan karakteriseres som »betydningsfuld seværdighed af national interesse«.

  • 2) Dens kerneoplevelse og værdi skal være permanent og ikke betinget af særarrangementer eller andre aktiviteter af midlertidig karakter.

  • 3) Den skal mindst være åben for publikum 5 timer om dagen, 5 dage om ugen i perioden 1. maj til 30. september.

  • 4) Der skal i umiddelbar tilknytning til den være opsat en informationstavle, hvor det på dansk, engelsk og tysk oplyses, i hvilke måneder, dage og timer publikum har adgang til den. Det gælder dog ikke naturområder, fortidsminder og lignende med ubegrænset adgang. Informationstavlen skal endvidere indeholde en beskrivelse af seværdighedens art og karakter. For entrébetingede seværdigheder eller attraktioner, skal der endvidere oplyses om aktuelle priser.

•••
profile photo
Profilside