Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 372

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Ændring af eksisterende servicevejvisning – fælles bestemmelser for almindelige veje og motorveje
§ 372

Der skal foretages tilpasning af eksisterende servicevejvisning i henhold til bestemmelserne gældende for servicevejvisning på almindelige veje i forbindelse med:

  • 1) den eksisterende servicevejvisning udskiftes ved slitage eller beskadigelse,

  • 2) der laves vejregulering eller lignende, eller

  • 3) der foretages anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning.