Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 365

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 365

Servicevejvisning til kommercielle servicemål kan ske med servicetavle suppleret med tekst med virksomhedsnavn, jf. dog §§ 362, 363 og 367.

Stk. 2 Der må ikke anvendes andre symboler end dem, der er godkendt af Vejdirektoratet til servicetavler til kommercielle servicemål.

Stk. 3 Der må ikke anvendes virksomhedslogo.

Stk. 4 Den i stk. 1 nævnte tekst er normalt på dansk, dog kan »Told« samtidig angives »Toll«.