Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 362

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

Generelt om servicevejvisning på almindelige veje
§ 362

Vejmyndigheden træffer afgørelse om servicevejvisning.

Stk. 2 I vejmyndighedens vurdering skal indgå prioritering og udvælgelse af servicemål i det enkelte vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål. Vejmyndigheden kan afvise kommerciel servicevejvisning, hvis der er tale om virksomhed, der understøtter retsstridige formål, er åbenlyst anstødelig eller hvor andre helt særlige omstændigheder taler imod.

Stk. 3 Al servicevejvisning skal udføres med servicetavler, jf. §§ 293, 295, 296, 300 stk. 3, 301 stk. 7 og 8, 306, 308, 312 stk. 6 og 314, stk. 2.

Stk. 4 For kommerciel servicevejvisning kan der kun vejvises på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.

Stk. 5 Følgende servicetavler kan opsættes som selvstæn- dige tavler: M 17, M 18, M 21, M 22, M 24, M 34, M 45, M 47 og M 61.

Stk. 6 Kommerciel servicevejvisning samt den trafikalt begrundet servicevejvisning med M 15 Transportcenter kan suppleres med tekst, jf. dog §§ 363 og 367.