Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 362

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 362

Servicevejvisning til kommercielle servicemål kan ske med servicetavle suppleret med tekst med virksomhedsnavn, jf. dog §§ 359, 360 og 364.

Stk. 2 Der må ikke anvendes andre symboler end dem, der er godkendt af Vejdirektoratet til servicetavler til kommercielle servicemål.

Stk. 3 Der må ikke anvendes virksomhedslogo.

Stk. 4 Den i stk. 1 nævnte tekst er normalt på dansk, dog kan »Told« samtidig angives »Toll«.