Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 361

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 361

Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål kan kun ske med servicetavle, jf. §§ 359, 360 og 364.

Stk. 2 På F 13 Pilvejvisere og F 18 Tabelvejvisere angives afstand i hele kilometer fra vejvisningsstedet til målet.