Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 359

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Generelt om servicevejvisning på almindelige veje
§ 359

Vejmyndigheden træffer afgørelse om servicevejvisning.

Stk. 2 I vejmyndighedens vurdering skal indgå prioritering og udvælgelse af servicemål i det enkelte vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål. Vejmyndigheden kan afvise kommerciel servicevejvisning, hvis der er tale om virksomhed, der understøtter retsstridige formål, er åbenlyst anstødelig eller hvor andre helt særlige omstændigheder taler imod.

Stk. 3 Al servicevejvisning skal udføres med servicetavler, jf. §§ 293, 295, 296, 300 stk. 3, 301 stk. 7 og 8, 306, 308, 312 stk. 6 og 314, stk. 2.

Stk. 4 For kommerciel servicevejvisning kan der kun vejvises på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.

Stk. 5 Følgende servicetavler kan opsættes som selvstæn- dige tavler: M 17, M 18, M 21, M 22, M 24, M 34, M 45, M 47 og M 61.

Stk. 6 Kommerciel servicevejvisning samt den trafikalt begrundet servicevejvisning med M 15 Transportcenter kan suppleres med tekst, jf. dog §§ 360 og 364.