Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 359

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 359

Servicetavler til kommercielle servicemål er M 10, M 17, M 18, M 22- M 61 samt M 101 og M 102.

Stk. 2 Nye servicetavler kan designes efter behov, jf. § 383. Listen over godkendte servicetavler findes på Vejdirektoratets hjemmeside.