14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§346 Generelt om servicevejvisning på almindelige veje
Vejmyndigheden træffer afgørelse om servicevejvisning.

•••

Stk. 2 I vejmyndighedens vurdering skal indgå prioritering og udvælgelse af servicemål i det enkelte vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål. Vejmyndigheden kan afvise kommerciel servicevejvisning, hvis der er tale om virksomhed, der understøtter retsstridige formål, er åbenlyst anstødelig eller hvor andre helt særlige omstændigheder taler imod.

•••

Stk. 3 Al servicevejvisning skal udføres med servicetavler, jf. §§ 280, 282, 283, 287 stk. 3, 288 stk. 7 og 8, 293, 295, 299 stk. 6 og 301, stk. 2.

•••

Stk. 4 For kommerciel servicevejvisning kan der kun vejvises på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.

•••

Stk. 5 Følgende servicetavler kan opsættes som selvstændige tavler: M 17, M 21, M 22, M 24, M 34, M 45, M 47 og M 61.

•••

Stk. 6 Kommerciel servicevejvisning samt den trafikalt begrundet servicevejvisning med M 15 Transportcenter kan suppleres med tekst, dog jf. §§ 347 og 351.

•••
profile photo
Profilside