Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 345

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

J. Vognbane- og orienteringstavler på motorvej
§ 345

J 11-tavler for to motorvejsgrene må ikke være forskudt i forhold til hinanden i vejens længderetning.