Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 338

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

Færdselstavler på vejvisningstavler
§ 338

Følgende tavler må ikke anvendes på vejvisningstavler:

 • 1) A - Advarselstavler.

 • 2) B - Vigepligtstavler.

 • 3) C - Forbudstavler: C 11,1 Højresving forbudt til C 22,2 Motorcykel forbudt, C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt til C 26,2 Fodgængere forbudt, C 51 Over- haling forbudt til C 62 Parkering forbudt og C 63 Parkering forbudt for cykel og lille knallert.

 • 4) D - Påbudstavler.

 • 5) E - Oplysningstavler, bortset fra E 42 Motorvej, E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler og E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods.

Stk. 2 Såfremt der på en vejstrækning er begrænsninger vedrørende vægt eller dimension, og trafikanten ikke kan undgå disse, hvis vejvisningstavlernes anvisning følges, kan forbudstavlerne C 31 Totalvægt til C 43 Køretøjslængde anvendes på vejvisningstavlerne I 11 Frakørselsvejviser 0-m tavle til I 18 1500 m frakørselstavle i motorvejskryds samt vognbane- og orienteringstavlerne J 11 Anviste vognbaner til J 13 Diagramorienteringstavle for motorveje.

Stk. 3 På vejvisningstavler ved terminaler og grænseovergange kan følgende tavler anvendes:

 • 1) C 23,1 Lastbil forbudt.

 • 2) C 23,2 Bus forbudt.

 • 3) C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt.

 • 4) C 92 Passage uden stop forbudt.

 • 5) E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler.

 • 6) E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods.

  • I) Vejvisning og stedsangivelse på motorvej