Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 33

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

A 16 Rundkørsel
§ 33

Når signalregulerede kryds uden for tættere bebyg- get område ombygges til rundkørsler, skal A 16 som midlertidig tavle anvendes i alle tilfarter. Tavlen skal placeres før eventuel diagramorienteringstavle og tavle med forvarsling for vigepligt. Den midlertidige A 16 er normalt kun opsat 3-6 måneder efter, at en rundkørsel er anlagt. Efter den periode fjernes den midlertidige A 16.