Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 327

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

H 50,1 Ophør af naturparktavle
§ 327

H 50,1 skal opsættes, hvor naturparkens afgrænsning ophører. Tavlen kan opsættes alene i vejens venstre side.