Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 325

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

H 49,1 Naturparktavle
§ 325

H 49,1 skal placeres i vejens højre side umiddelbart før naturparkens afgrænsning.

Stk. 2 Tavlen må kun anvendes til naturparker, der er udpeget og godkendt i henhold til mærkningsordningen »Danske Naturparker«.

Stk. 3 Versalhøjden på naturparktavle må ikke overstige 143 mm.

Stk. 4 H 49,1 må ikke anvendes på motorveje.