Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 325

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

H 51 Landegrænsetavle
§ 325

H 51 placeres umiddelbart på eller ved landegrænsen.

Stk. 2 Tavlerne må ikke ophænges over kørebanen.

Stk. 3 Tavlerne må ikke belyses særskilt.