Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 322

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023

H 46 Regionsgrænsetavle
§ 322

H 46 må kun anvendes på statsveje.

Stk. 2 Regionsgrænsetavler placeres umiddelbart på eller ved regionsgrænsen.

Stk. 3 Regionsgrænsetavler må ikke ophænges over kørebanen.

Stk. 4 Tavlerne må ikke belyses særskilt.