14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 322

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§322 Færdselstavler på vejvisningstavler
Følgende tavler må ikke anvendes på vejvisningstavler:

 • 1) A - Advarselstavler.

 • 2) B - Vigepligtstavler.

 • 3) C - Forbudstavler: C 11,1 Højresving forbudt til C 22,2 Motorcykel forbudt, C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt til C 26,2 Fodgængere forbudt og C 51 Overhaling forbudt til C 62 Parkering forbudt.

 • 4) D - Påbudstavler.

 • 5) E - Oplysningstavler, bortset fra E 42 Motorvej, E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler og E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods.

•••

Stk. 2 Såfremt der på en vejstrækning er begrænsninger vedrørende vægt eller dimension, og trafikanten ikke kan undgå disse, hvis vejvisningstavlernes anvisning følges, kan forbudstavlerne C 31 Totalvægt til C 43 Køretøjslængde anvendes på vejvisningstavlerne I 11 Frakørselsvejviser 0-m tavle til I 18 1500 m frakørselstavle i motorvejskryds samt vognbane- og orienteringstavlerne J 11 Anviste vognbaner til J 13 Diagramorienteringstavle for motorveje.

•••

Stk. 3 På vejvisningstavler ved terminaler og grænseovergange kan følgende tavler anvendes:

 • 1) C 23,1 Lastbil forbudt.

 • 2) C 23,2 Bus forbudt.

 • 3) C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt.

 • 4) C 92 Passage uden stop forbudt.

 • 5) E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler.

 • 6) E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods.

•••
profile photo
Profilside