Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 277

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Definitioner om parkering
§ 277

I dette afsnit forstås ved:

  • 1) Offentlige parkeringspladser: Parkeringspladser på offentlige vejarealer.

  • 2) Private parkeringspladser: Offentligt tilgængelige parkeringspladser på private ejendomme i tilknytning til butikscentre, virksomheder, i parkeringshuse og lignende.

  • 3) Parkeringsvejvisning: Vejvisning til offentlige og private parkeringspladser, jf. nr. 1 og 2.

  • 4) Parkeringssøgesystem: Stationære og dynamiske systemer, der leder trafikanter til ledige parkeringspladser:

    • a) Stationære systemer består af almindelige faste tavler.

    • b) Dynamiske systemer består af variable tavler.