Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 264

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 264

Der benyttes følgende signalkarakterer:

  • 1) »Gå« har samme betydning som »grøn« i fodgængersignaler og skal bestå af lydimpulser for hver 400 millisekunder.

  • 2) »Vent« har samme betydning som »rød« i fodgængersignaler og skal bestå af lydimpulser for hver 2000 millisekunder.

  • 3) Orienteringslyd, som gør det lettere for brugerne at finde »trykknap for blinde« skal bestå af en højfrekvent kliklyd for hver 2000 millisekunder.

  • 4) Kvitteringslyd, som udsendes, når der trykkes på »trykknap for blinde« skal bestå af et enkelt bip, når der trykkes på knappen.

Stk. 2 De anførte tider skal overholdes med en tolerance på 5 %.

Stk. 3 Lydimpulser for »gå« og »vent« i en lydgiver skal afgives i en af følgende lydkarakterer:

  • 1) En kliklyd, der består af 10 hele perioder af en sinustone på 880 Hz ± 2 %, startende og sluttende i en nulgennemgang.

  • 2) Firkanttone eller savtaktone af 200 millisekunders varighed for »gå« og 400 millisekunder for »vent« med en grundfrekvens på 880 Hz ± 2 %.

Stk. 4 Kliklyden for »orienteringslyd« udsendes fra en lydgiver i armaturet for »trykknap for blinde«. Lyden skal bestå af 9 hele perioder af en sinustone på 1760 Hz ± 2 %, startende og sluttende i en nulgennemgang. I det første millisekund med fuld amplitude, som derefter aftager til nul i løbet af de næste 4 millisekunder.

Stk. 5 Bip-lyden for »Kvitteringslyd« udsendes fra en lydgiver i armaturet for »trykknap for blinde«. Lyden består af 200 millisekunder af en sinustone på 1109 Hz ± 2 %, startende og sluttende i en nulgennemgang.