14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 246

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§246 Z 72,2 Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler skal opfylde samme krav som til, Z 72,1 Rødt blinksignal, idet lysstyrkerne for en række retninger i forhold til referenceretningen skal være mindst som angivet i bilag 6 tabel 5 og maksimalt 1000 cd i nogen retning. Lysstyrken af et evt. reflekterende lys i lanterner (fantomsignal) må højst være 12,5 % af signalets lysstyrke i referenceretningen.

•••

Stk. 2 Lysstyrkerne i forskellige retninger for Z 72,1 der anvendes på bevægelige bomme skal i forhold til referenceretningen være mindst som angivet i bilag 6 tabel 6.

•••

Stk. 3 Der må ikke i nogen retning forekomme lysstyrker, som overstiger 185 cd.

•••

Stk. 4 Lyset fra Z 72,1 der anvendes på bevægelige bomme skal have samme farve, som rødt trafiksignal jf. § 243, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside