Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 239

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 239

Ved sekundære konflikter, der ikke er separat reguleret gælder følgende:

  • 1) Grønt signal for cyklister må ikke starte senere end grønt i hovedsignalerne for samme færdselsretning.

  • 2) Grønt signal for fodgængere må ikke starte senere end grønt i hovedsignalerne for samme færdselsretning.

  • 3) Grønt signal for fodgængere må ikke starte senere end grønt signal for cyklister for samme færdselsretning.