Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 238

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

IV. Signaltider
§ 238

Følgende tider skal overholdes:

  • 1) Rødt-gult: 2 sek.

  • 2) Gult: 4 sek.

  • 3) Grønt: mindst 6 sek.

  • 4) Grønt 1-lys pilsignal: mindst 4 sek.

  • 5) Grønt 3-lyspilsignal uden trafikstyring: mindst 6 sek.

  • 6) Grønt 3-lyspilsignal med trafikstyring: mindst 4 sek.

Stk. 2 Ved letbanespor kan dog anvendes en længere varighed af gult signal i X 19 Bus- og letbanesignal samt signal for nulemissionsbil.

Stk. 3 Ved trafiksignaler, som reguleres i forbindelse med en jernbaneoverkørsel, kan varigheden af grønt lys dog begrænses til 4 sek. ved toganmeldelse. Dog kan grønt lys i fodgængersignaler afbrydes uanset varigheden.

Stk. 4 Den samlede grøntid og mellemtid i et fodgængersignal skal som minimum være så lang, at en fodgænger, der træder ud på kørebanen 2,0 sek. efter, at der tændes grønt lys, og går med en hastighed af 1,0 m/sek., kan nå over det pågældende fodgængerfelt eller delfodgængerfelt.