Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 229

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023

X 16 Cyklistsignal
§ 229

X 16 Cyklistsignal må kun anvendes, hvis der er cykelsti eller -bane.

Stk. 2 Cyklistsignaler skal placeres under hovedsignaler og 3-lys pilsignaler, når de placeres på samme mast.