Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 218

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 218

Højre og venstresving skal separatreguleres med 3-lys pilsignal, X 12 Pilsignal, i følgende situationer i signalregulerede kryds:

  • 1) To eller flere venstresvingsbaner over for modkørende eller fodgængere.

  • 2) To eller flere højresvingsbaner over for cyklister eller fodgængere.

  • 3) To eller flere højresvingsbaner over for busbaner eller letbanespor med medkørende trafik.

  • 4) Venstresving over for busbane eller letbanespor med medkørende trafik.

  • 5) Højresving over for busbane eller letbanespor med modkørende trafik.