Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 212

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

V 60 Sikkerhedssymbol
§ 212

V 60 Sikkerhedssymbol må kun bruges på motorveje og andre veje, hvor kørebanerne er adskilt fysisk.

Stk. 2 Mærkerne må ikke bruges, hvor det kan forringe opfattelsen af anden kørebaneafmærkning, fx ved tilfarter til kryds.

Stk. 3 Mærkerne skal på strækninger med flere vognbaner bruges i alle vognbaner i samme retning.

Stk. 4 Mærkerne må maksimalt bruges på en strækning på 4 km.

Stk. 5 Afstanden mellem mærkerne skal være:

  • 1) 36 m på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 130 km/h.

  • 2) 31 m på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 110 km/h.

  • 3) 25 m på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 90 km/h.

  • 4) 22 m på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/h.