Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 168

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Kilometrering
§ 168

Statsveje og andre rutenummererede veje skal være kilometrerede, og der skal langs disse veje opsættes kilometerafmærkning.

Stk. 2 Kilometreringen udmåles ad vejens systemlinje (normalt vejmidten).

Stk. 3 På kantpæle skal kilometerafmærkningen anbringes som vist på figur 5.

Bilag 5
Figur 5. Kantpæl med kilometrering
 

Stk. 4 Helkilometerpælene er kilometersystemets fikspunkter og må ikke fjernes eller flyttes, når kilometreringen er gennemført.