Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 16

På teksttavler, der angiver fare umiddelbart forude på samme strækning, skal informationer gives i følgende rækkefølge på samme teksttavle:

  • 1) Beskrivelse af fare eller hændelse.

  • 2) Stedfæstelse.

  • 3) Vejledning til trafikanten.

Stk. 2 På teksttavler, der angiver fare længere fremme på samme strækning eller på en anden vej, skal informationer gives i følgende rækkefølge på samme teksttavle:

  • 1) Stedfæstelse.

  • 2) Beskrivelse af fare eller hændelse.

  • 3) Vejledning til trafikanten.