Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 158

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

E 90 Automatisk trafikkontrol
§ 158

E 90 skal opsættes ved anvendelse af stationært udstyr til automatisk trafikkontrol, ATK-stærekasse.

Stk. 2 E 90 kan desuden opsættes ved anvendelse af ATK-køretøj.

Stk. 3 Tavlen opsættes normalt efter samme principper som advarselstavler.