Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 148

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 148

E 68,4 zonetavle må ikke anvendes til etablering af et område, hvis den maksimale kørelængde:

  • 1) ved direkte gennemkørsel af zonen overstiger 1.800 meter fra passage af E 68,4 til passage af E 69,4 og

  • 2) ved gennemkørsel af zonen overstiger 1.800 meter fra passage af E 68,4 til målet for køreturen.