Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 145

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

Zonetavle om lokal hastighedsbegrænsning
§ 145

E 68,4 og E 69,4 skal anvendes til afmærkning af zoner med lokal hastighedsbegrænsning. Den lokale hastighedsbegrænsning skal være fastsat og godkendt i medfør af færdselslovens § 92 a, stk. 2, jf. § 42, stk. 4, og 5.

Stk. 2 Inden for tættere bebygget område, afmærket med E 55 Tættere bebygget område, kan der kun anvendes E 68,4 Zonetavle med lokal hastighedsbegrænsning vist med 30 km/h eller 40 km/h.

Stk. 3 Uden for tættere bebygget område, afmærket med E 56 Ophør af tættere bebygget område, kan der kun anvendes E 68,4 Zone med lokal hastighedsbegrænsning, når området særligt egner sig hertil. Området skal være nærmere afgrænset og skal omfatte mindst to vejstrækninger, som primært er sideveje til en mere overordnet vej. En overordnet vej kan ikke indgå som en del af det nærmere afgrænsede område med E 68,4. Det afgrænsede område skal være med et vejforløb med vejsving, bakker eller lignende, hvor vejene ikke indbyder til kørsel med høj hastighed. I det afgrænsede område kan der være tæt bebyggelse. De nævnte veje kan være beliggende i rekreative områder, sommerhusområder eller i områder på småøer, hvor vejforløbet ofte er smalt og kringlet. Et område med en lang lige vejstrækning med få tilstødende sideveje i det åbne land kan, hvis området ikke er nærmere afgrænset, ikke anses for at være egnet til afmærkning med E 68,4. E 68,4 kan kun anvendes med 30 km/h, 40 km/h eller 50 km/h.