Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 144

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 144

En zone om standsnings- og parkeringsrestriktioner skal ophæves med E 69, E 69,2 eller E 69,3.