14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 140

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§140 Zonens størrelse
En hastighedszone, afmærket med E 68,4, skal omfatte mindst 2 vejstrækninger.

•••

Stk. 2 En delstrækning af en vej kan dog i særlige tilfælde med politiets tilladelse afmærkes med E 68,4, hvis den ligger i umiddelbar tilknytning til andre områder afmærket med E 68,4.

•••

Stk. 3 På sådanne delstrækninger skal der anvendes fartdæmpere svarende til den skiltede hastighed, og strækningerne skal være længere end:

  • 1) 100 m ved 30 km/h.

  • 2) 300 m ved 40 km/h.

  • 3) 500 m ved 50 km/h.

•••

Stk. 4 En hastighedszone må ikke etableres, hvis den maksimale kørelængde:

  • 1) ved direkte gennemkørsel af zonen overstiger 1500 m fra passage af E 68,4 til passage af E 69,4 og

  • 2) ved gennemkørsel af zonen overstiger 1500 m fra passage af E 68,4 til målet for køreturen.

•••
profile photo
Profilside