Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 115

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

E. Oplysningstavler
§ 115

Undertavlerne U 3, U 5 og U 7 må ikke anvendes ved oplysningstavler. Ved E 33 Parkering, E 47 Cykelgade og E 49 Gågade kan U 3 dog bruges.