Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

§ 9

Der må kun anvendes sikringsceller, der er godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 En celle, der er godkendt som sikringscelle, må ikke anvendes til andet formål.