Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

§ 8

Tvangsfiksering kan kun helt undtagelsesvis ske i over 24 timer.