Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

§ 2

Bestemmelse om anvendelse af håndjern og om ophør heraf træffes af kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Bestemmelse om anbringelse i sikringscelle, herunder tvangsfiksering, eller om anvendelse af andre sikringsmidler eller ophør af disse foranstaltninger, træffes af kriminalforsorgsområdet.