Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

§ 11

Ved anbringelse i medfør af § 10, stk. 1, finder § 6, stk. 2, § 7 og § 13 tilsvarende anvendelse.