14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 18. August 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Anvendelse af sikringscelle, herunder tvangsfiksering
Der kan anvendes sikringscelle, herunder tvangsfiksering efter straffuldbyrdelseslovens § 66.

•••

Stk. 2 Ved anbringelse i sikringscelle skal kriminalforsorgsområdet undersøge, hvilke genstande en indsat har i sin besiddelse på sin person, jf. straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1 og stk. 4-9. Der skal desuden normalt ske omklædning af den indsatte.

•••
profile photo
Profilside