14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 18. August 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Lægetilsyn
Ved anvendelse af håndjern eller sikringscelle med eller uden tvangsfiksering skal der ske lægetilkald og lægetilsyn, jf. straffuldbyrdelseslovens § 65, stk. 3, § 66, stk. 5, og § 66, stk. 6.

•••

Stk. 2 Ved anvendelse af andre sikringsmidler, jf. § 10, skal der ske lægetilkald efter straffuldbyrdelseslovens § 66, stk. 6. I tilfælde, hvor der anvendes håndjern efter § 10, stk. 2 og 3, skal lægetilkald dog ske efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 65, stk. 3.

•••

Stk. 3 Hvis anvendelse af sikringsmidler varer mere end 24 timer, skal læge orienteres dagligt, således at den pågældende blandt andet ud fra sit kendskab til den indsatte kan vurdere, om lægetilsyn er nødvendigt.

•••
profile photo
Profilside