14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 18. August 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Administrativ klageadgang
Følgende afgørelser truffet af et kriminalforsorgsområde kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

•••

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at indgrebet er ophørt. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

•••

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

•••
profile photo
Profilside